A.s. donderdag 30 maart is het weer zo ver! Dan zullen leerlingen van Archipelschool De Branding deelnemen aan de 2e instuif in het kader van Sportimpulsproject ‘ Vlissingen aan en in het water’. Hierbij maken kinderen op een leuke en speelse manier kennis met de zwemsport in het Vrijburgbad te Vlissingen.

In het project werkt Bewegingsplein Westduin nauw samen met Van Dixhoornbrigade, De Zeeuwse Kust, basisscholen uit Vlissingen en de gemeente Vlissingen. In Vlissingen heeft 10% van de jeugd uit groep 8 geen zwemdiploma. Eén van de doelen van het project is dit percentage naar beneden te krijgen. Kinderen zonder diploma worden in de gelegenheid gesteld om via Bewegingsplein Westduin hun diploma te behalen. Tweede doel van het project is om de kinderen kennis te laten maken met de zwemsport. Na een grote instuif onder schooltijd gaan de kinderen zes weken zwemmen bij DZK en vervolgens zes weken bij de brigade. Kinderen kunnen zo dus op een eenvoudige en speelse kennismaken met de zwemverenigingen.

Kortom, samen met deze partners dragen we bij aan een gezonde leefstijl en stimuleren we sport en bewegen en de veiligheid.