Zwemlessen tijdens je verblijf in Zeeland

Je verblijf in Zeeland optimaal benutten? Dat kan door je kind tegelijkertijd beter te leren zwemmen. Bij onze speciale zwemlessen staat kwaliteit en plezier voorop, met als doel een betere zelfredzaamheid in het water.

Nederlanders zijn gewend om in de nabijheid van water te leven. Het is één van de redenen waarom de kwaliteit van zwemlessen in Nederland heel hoog is. Speciaal voor kinderen die tijdens hun verblijf in Zeeland hun zwemvaardigheden willen verbeteren, biedt Bewegingsplein Westduin kortdurende zwemlessen.

Tijdens deze lessen leren kinderen meer zelfredzaam in het water te worden en bovendien veiliger te leren zwemmen. Het wegnemen van watervrees of meer plezier bij het zwemmen krijgen kan ook een reden zijn om aan deze bijzondere lessen mee te doen. Tijdens de lessen combineren we het Zeeuwse vakantiegevoel met het aanleren van betere zwemvaardigheden. De kans is groot dat een kind een A- of een B-diploma behaalt. Dit is uiteraard afhankelijk van het niveau en de beschikbare tijd.

Omdat de lessen vaak buiten de reguliere vakantieperiodes vallen, zijn we flexibel in ons aanbod van dagen en tijdstippen waarop we de lessen geven. Bij de eerste les kijken we naar het zwemniveau van een deelnemer, waarna we samen de inhoud van de lessen bepalen.

Waarom zijn zwemlessen in Nederland zo goed?

Nederland is een waterrijk land, het beheersen van zwemvaardigheden is daarbij noodzakelijk. Bewegingsplein Westduin is aangesloten bij de Nationale Raad van Zwemveiligheid en voldoet aan alle eisen om kwalitatief zwemonderwijs te geven. Kinderen krijgen les van ervaren en gediplomeerde instructeurs.

Lees ook: “Bewegingsplein Westduin kon geven wat wij zochten.”

Zwemles voor expats
Zwemles voor expats 1