Beste ouders/verzorgers

Allereerst willen we jullie bedanken voor jullie geduld en onze excuses aanbieden voor het ongemakkelijke gevoel wat velen van jullie hebben ervaren door dit uit de hand gelopen corona conflict tussen Hotel Westduin en Bewegingsplein Westduin.

Je kunt erop vertrouwen dat de afwikkeling van deze bewust gecreëerde chaos vanuit Hotel Westduin door ons op respectabele manier verder zal verlopen. Deze afhandeling kost tijd en we hebben niet voor iedereen gelijk een pasklare oplossing.

Corona conflict

Uiteraard zijn we Hotel Westduin en hun eigenaren dankbaar dat we 9 jaar hebben mogen ondernemen in de noordvleugel van Hotel Westduin. Echte vrijheid van ondernemen hebben we nooit gehad en moesten we altijd werken binnen de kaders die ons op werden opgelegd. Waren we een keer te spontaan of te vrolijk geweest, of wellicht een andere mening over iets dan kregen we midden in de nacht een email van 2 kantjes waar de honden geen brood van lusten.

We hebben ons altijd onderdanig opgesteld voor het behoudt voor zwemles voor kinderen die extra aandacht nodig hebben en destijds in de massa zouden verdwijnen bij andere zwemscholen. Kleine groepjes en veel persoonlijke aandacht daar staan we nog steeds voor.

In corona tijd ging het goed mis. Volledige angst en paniek heerste er binnen Hotel Westduin. Mede door de slechte interpretatie, miscommunicatie en onkunde van een recent aangestelde Hotelmanager werd de reeds heersende angstcultuur in Hotel Westduin verder aangewakkerd. Heftige discussies volgde er want een sport/zwem onderneming met een eigen ingang vergde een totaal andere CTB-voering (corona toegangsbewijs) dan een Hotel en wat hun betreft mochten er alleen gevaccineerde mensen binnen komen met hun kinderen en de rest kon het uitzoeken.

In harde communicatie vanuit Hotel Westduin wilde ze ons laten conformeren aan de volledige CTB-voering van het hotel. Zouden we ons niet conformeren lieten ze heel duidelijk schriftelijk weten dat er sancties zouden volgen. Dit zou betekenen dat +/- 40% van onze gasten buiten moesten gaan omkleden en niet met hun kind meer naar binnen zouden mogen. Om te janken toch. Zeker nu iedereen inmiddels weet dat wij daardoor een gevangenisstraf zouden riskeren.

Onze onderdanigheid keerde om en we hebben ons hard gemaakt voor onze gasten die geen CTB konden overleggen. Dit leidde tot een extra 4-daagse sluiting van onze onderneming. Bloed, zweet en tranen heeft het ons gekost om de toegang voor iedereen, ongeacht gevaccineerd of niet gevaccineerd, toch te laten blijven zwemmen. Hierin werden we gesteund door de lokale gemeente en kregen wij een tijdelijke vrijstelling voor het voeren van een corona toegangsbewijs (CTB). Het landelijke CTB-beleid voor zwembaden kwam kort daarna te vervallen doordat Shiva de Winter van NSWZ (Nederlandse Stichting Water en Zwemveiligheid) zich hard had gemaakt voor deze zaak. En de Rechtbank Midden-Nederland inderdaad erkende dat er geen CTB plicht gold voor zwemles ABC. Zonder zijn inzet had vrijheid rondom dit thema nooit het licht gezien.

Opzegging huurcontract.

De eigenaren van Hotel Westduin waren zo gekrengd in hun lager ego dat ze het huurcontract eenzijdig hebben opgezegd onder het mom van verduurzamen van het zwembad en fitness mogelijkheden voor hun Hotelgasten.

Begin 2023, met wisseling van advocaat veranderde hun strategie plots en moet het zwembad helemaal weg vanwege ongeziene kosten en de stop zou eruit gaan. Geloof je het zelf? Helaas is de tijd ons niet gegund om onze passie voort te zetten op ons eigen eiland. Een gameroom en/of pingpong voor toeristen is blijkbaar belangrijker dan lokale zwemveiligheid.

Juridisch is dit een vrij complexe zaak en natuurlijk willen we jullie als ouders hier niet te veel mee belasten, waar we doorlopend contact hebben met verschillende experts op dit gebied mochten we er vanuit gaan dat wij in het gelijk zouden worden gesteld. Om te voorkomen dat ons bedrijf leeg zou lopen hebben wij ons maximaal ingezet voor een oplossing waar de kinderen op de eerste plaats staan. ‘Een nieuw locatie (al dan niet als back-up, mochten we in het gelijk worden gesteld) op Walcheren voor de zwemles kinderen van Bewegingsplein Westduin’. Ons levenswerk waar we 9 jaar lang onze ziel en zaligheid hebben ingelegd, gooi je niet zomaar bij het minste of geringste opstootje overboord.

Ze doen er dan nu ook alles aan om halve waarheden te verspreiden zodat ze hun handen in de onschuld kunnen wassen en met de poging om alle vingers naar Bewegingsplein Westduin te doen laten wijzen. Helaas konden ze het respect niet opbrengen en brachten ze een persartikel naar buiten betreffende ons vertrek. Hierin stonden diverse onwaarheden zoals bijvoorbeeld dat de rechter al in mei vonnis zou hebben gewezen. Terwijl wij achter de schermen hard aan het werk waren en zijn om alle kinderen te laten doorvloeien op de Zwemschool de Paardekreek te Kortgene. Een hele grote klus, kun je wel voorstellen.

Wij hadden liever ook een oplossing dichter bij huis gezien, maar het belang dat de kinderen geen vertraging oplopen in het behalen van de zwemveiligheid staat voor ons voorop! Helaas is de realiteit nu eenmaal dat de kinderen niet 1,2,3 bij een andere zwemschool terecht kunnen i.v.m. de wachtlijsten die ze daar ook hebben, en dan kom je als ouder weer onderaan hun bestaande lijst te staan met alle gevolgen van dien. Je moet er toch niet aan denken dat je kind dan weer opnieuw 2 à 3 jaar moet wachten voordat ze weer kunnen beginnen met hun zwemles.

Zoektocht van toen tot nu

De afgelopen anderhalf jaar hebben wij ons uiterste best gedaan om een nieuwe locatie te creëren op ons eigen eiland Walcheren. Vele accommodaties op Walcheren met maar een beetje zwemwater zijn door ons onderzocht, bezocht, gesprekken gevoerd waarvan wij dachten dat dit zou zomaar enige kans van slagen kunnen hebben. Wij hebben onze zoektocht nimmer gestaakt en ook nadat we het formele vonnis wat ons op 12 juni jl. via onze advocaat bereikte, blijven wij met diverse partijen in gesprek. Er zijn nog steeds verschillende opties op Walcheren waar wij zouden kunnen landen “waaronder een project met renovatie zwembad” maar dit kost meer tijd om het door te ontwikkelen en die tijd wordt ons niet gegund.

Nu

De laatste dagen hebben alle huidige kinderen (en wachtlijst kinderen) een optie ontvangen met het nieuwe rooster wat we op Zwemschool de Paardekreek gaan draaien. Ook hebben alle ouders de afmeld en uitschrijf procedure ontvangen. Sinds gister zijn we weer telefonisch bereikbaar geweest tussen 9:00 en 13:30 en hebben we vele mensen met aandacht en liefde te woord kunnen staan, ervaringen kunnen uitwisselen en naar oplossingen gezocht. Email verkeer in volgorde van prioriteit wordt de komende dagen afgehandeld.

Communicatie

Na onze ervaring van jaren onderneming voeren, gaan wij informatie pas naar buiten communiceren als we alles zwart op wit hebben. In het verleden is gebleken dat het alleen onnodige onrust opwekt op het moment dat je ‘misschien moet stoppen met je onderneming’ of dat er ‘misschien verhuist moet worden’, of dat er ‘misschien op een nader locatie verder gezwommen moet worden’ of ‘misschien toch kunnen blijven zitten’ of dat we ‘misschien eind van dit jaar toch door kunnen zwemmen op onze nieuwe te verwachten locatie op Walcheren’.

Allemaal ongefundeerde verwachtingen waar wij naar onze ervaringen weten, alleen maar onnodig drama uit voort kan vloeien. Voor een heel klein groepje mensen zullen al deze ‘misschien’ rust geven, maar het grotendeel zal in paniek raken bij al deze mogelijke opties die nog niet zeker zijn. Als we eerder hadden gecommuniceerd hadden we waarschijnlijk een bord boven de deur kunnen hangen met: failliet! Wij hebben gekozen en kiezen ten alle tijde voor zekerheid en waarheid.

Tegen het vonnis van de Rechtbank van 9 juni zullen wij in beroep gaan. Volgens onze advocaten hebben wij de Hoge Raad aan onze zijde en gaan we er vanuit dat achteraf alsnog in het gelijk worden gesteld.

Helaas zijn de kinderen dan al door Strandhotel Westduin gedupeerd. Wij betreuren de situatie en begrijpen de frustratie van ouders.

Dankbaar

Wij voelen ons dankbaar voor de vele steunbetuigingen en begripvolle reacties die we de afgelopen dagen hebben mogen ontvangen. Zo zijn er al meerdere carpool-clubjes en zien vele ouders door alle media commotie heen wel ‘wie we zijn’ en ‘waar we voor staan’. Tot op heden verhuizen de meeste klanten gewoon met ons mee.

We benadrukken dat de veiligheid en het welzijn van de kinderen ten allen tijde voorop staat en dat we blijven streven naar het bieden van hoogwaardige zwemlessen op een veilige, splinternieuwe, overdekte locatie.

Vergeving

Ondanks de kritiek van sommigen en ongeloof voeren wij recht op ons zielsmissie af. We vergeven de mensen die op basis van misleidende berichtgeving in de media en vanuit het hotel negatieve energie hebben uitgewisseld. En we vergeven onszelf voor de momenten dat we ons als ‘underdog’ hebben opgesteld en onze krachten hebben weggegeven. Maar nu her claimen we ons recht om onze plek in te nemen en geven we expressie aan onze missie en visie!

Onze missie is gezondheid, geluk, onvoorwaardelijke liefde, harmonie, balans en veiligheid voor alle levende wezens in onze omgeving.

For the good of all, and the next 7 generations.

En zo is het!

Jolanda en Nills Bewegingsplein Westduin