Jachtbouwer Amels, Stichting ZSL en Bewegingsplein Westduin werken sinds oktober succesvol samen bij het verzorgen van vervoer van en naar zwemlessen voor leerlingen van Archipelschool De Omnibus.

Amels heeft vorig jaar zijn kerstwensen aan wereldwijde relaties digitaal verstuurd in plaats van per post. Het hiermee bespaarde budget is in samenwerking met Stichting ZSL geïnvesteerd in het vervoer naar zwemlessen bij Bewegingsplein Westduin. Hierdoor wordt de kinderzwemvaardigheid in  deze waterrijke provincie gewaarborgd en wordt ingespeeld op het wegvallen van de gemeentelijke subsidies voor schoolzwemlessen.

Bewegingsplein Westduin heeft een bus aangeschaft voor het vervoer van kinderen en begeleiders, zowel onder als buiten schooltijd. Dit ontlast de ouders, met name wanneer zij geen vervoersmiddel tot hun beschikking hebben. Bewegingsplein Westduin is een jong en groeiend bedrijf dat gevestigd  is in het Golden Tulip Strandhotel Westduin. Inmiddels bieden zijn nu meer dan een jaar particuliere zwemlessen aan voor het A- en B- diploma en sinds afgelopen zomer ook zwemlessen voor het zwemdiploma C in Zee.

Jeugdsportfonds laat ouders vrij om te kiezen

De zwemopleiding wordt betaald door de ouders zelf en in sommige gevallen door het jeugdsportfonds en de gemeente Vlissingen. Sinds 2015 hebben ouders de keuzevrijheid om zelf te bepalen bij welke zwemschool ze het budget van het jeugdsportfonds willen besteden. Om in aanmerking te komen voor het jeugdsportfonds dient er een aanvraag ingediend te worden door een intermediair, zoals een leraar of een maatschappelijk werker.

Archipelschool de omnibus kiest voor bewegingsplein westduin

Kinderen Archipelschool de OmnibusDirecteur Jan de Wilde van Archipelschool de Omnibus in Vlissingen is een groot voorstander van zwemlessen om de zwemveiligheid te  waarborgen. “Wij kiezen bewust voor Bewegingsplein Westduin vanwege hun werkwijze  en methode. De kracht van Bewegingsplein Westduin uit zich in de individuele aandacht en de persoonlijke begeleiding in klein groepsverband. Er wordt ingespeeld op de persoonlijke behoefte van  ieder kind. Met de start van de zwemlessen biedt de school de kinderen de mogelijkheid om in de zomer eventueel door te stromen voor het zwemdiploma C in Zee.”