Bewegingsplein Westduin vindt jouw privacy erg belangrijk. Wij verwerken en gebruiken jouw gegevens dan ook op een veilige manier, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan jou uit welke gegevens wij van jou verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kun jij in deze verklaring lezen wat jouw rechten bij deze verwerking zijn. Voor vragen over jouw privacy kun je contact opnemen met privacy@bewegingspleinwestduin.nl.

Artikel 1: Wie zijn wij?

Bewegingsplein Westduin is een vof, gevestigd in (4371 PE) Koudekerke aan de Westduin 1. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65304527. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2: Welke gegevens gebruiken wij?

Hier kun jij een overzicht vinden van de gegevens die wij van jou verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van jou te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren.

Wij verwerken jouw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, e-mail, telefoonnummer, financiële gegevens en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Je kunt hierbij denken aan gegevens omtrent jouw gezondheid(situatie) en lichaamsafmetingen. Wij gebruiken deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Deze gegevens worden tot zes maanden na het behalen van het zwemdiploma of opzegging van het sportabonnement geanonimiseerd in de database bewaard.

Wij maken gebruik van een portfolio op onze website en social media kanalen om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien. Wij verwerken hierin foto’s van examenkandidaten met eventueel naam wanneer jij hier met het aangaan van de overeenkomst toestemming voor hebt gegeven. Wij bewaren dit materiaal onbeperkt in ons archief, totdat jij een verzoek doet tot verwijdering.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij jouw naam, factuuradres, KvK-nummer, btw-nummer, klantnummer, telefoonnummer, e-mail, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij jouw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens zeven jaar te bewaren. Na deze periode zullen wij deze gegevens van jou verwijderen.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij je naam en eventueel de naam van het betreffende kind, e-mail en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten één jaar na afhandeling verwijderen.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics diensten. Wij hebben een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij tracks jouw gebruik van onze website met Google Analytics en zijn aan de bewaartermijnen van Google gebonden.

Deze diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van onze website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee jij onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies beschadigen jouw apparaten niet.

Daarnaast verzamelt Facebook doelgroep statistieken met een first party cookie. Met deze gegevens kunnen wij gerichter advertenties plaatsen. Deze cookies zijn twee jaar actief. De data die door Facebook wordt verzameld met behulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd aan ons doorgegeven. Wij maken geen gebruik van een Facebook Pixel.

Om het plaatsen van recensies over onze diensten mogelijk te maken, verwerken wij de inhoud van jouw bericht met, indien gewenst, jouw naam. Met het plaatsen van jouw bericht worden deze gegevens automatisch zichtbaar voor ons. Testimonials over onze diensten kunnen wij op onze website plaatsen uit commercieel belang. Wij zullen deze recensie verwijderen wanneer deze niet meer van belang is voor onze dienstverlening of wanneer jij hier een verzoek toe doet.

Ten behoeve van jouw persoonlijke account op onze website verwerken wij een wachtwoord. Wij slaan dit wachtwoord versleuteld op in combinatie met jouw e-mailadres. Dit doen wij om beveiligingsfraude te voorkomen. Wij bewaren jouw accountgegevens gedurende de looptijd van je overeenkomst. Wij hebben geen inzage in jouw wachtwoord.

Ook maken wij, omwille van veiligheid, gebruik van cameratoezicht. Dit doen wij uit hoofde van een maatschappelijk belang. Wij zullen onze camerabeelden maximaal 4 weken bewaren.

Wanneer jij bij ons hebt gesolliciteerd en wij een werkrelatie met jou aangaan, verwerken wij tot slot jouw naw-gegevens, telefoonnummer, geboortedatum, geboorteplaats, e-mailadres, BSN, IBAN, opleiding en diploma’s en eventueel pasfoto. Wij hebben deze gegevens nodig inzake het sluiten van onze arbeidsovereenkomst. Zonder deze gegevens kunnen wij de overeenkomst niet uitvoeren omdat wij jouw salaris bijvoorbeeld niet kunnen uitbetalen. Tevens maken wij vanuit een wettelijke verplichting een kopie van jouw ID of paspoort en vragen wij jou om een loonbelastingverklaring. Wij bewaren deze gegevens tot zeven jaar nadat jij uit dienst bent in onze administratie. Jouw kopie identiteitsbewijs verwijderen wij na drie jaar.

Artikel 3: Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben wij van jou als klant, werknemer of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt.

Artikel 4: Welke rechten heb jij bij deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die jij door ons hebt laten verwerken.

  1. Inzage – Jij kunt altijd een verzoek doen bij Bewegingsplein Westduin om jouw gegevens in te zien.
  2. Wijziging – Als jij op basis van inzage jouw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun jij hiertoe een verzoek indienen. Jij kunt zelf ook een aantal gegevens wijzigen in jouw persoonlijke account.
  3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.
  4. Gegevensoverdracht – Mocht jij jouw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij jou kunnen leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten stuur je een verzoek naar privacy@bewegingspleinwestduin.nl. Wij beoordelen jouw verzoek zo snel mogelijk. Wanneer wij niet aan jouw verzoek kunnen voldoen, laten wij jou laten weten waarom wij jouw verzoek afwijzen.

Artikel 5: Wie ontvangen jouw gegevens?

Bewegingsplein Westduin verstrekt jouw gegevens niet aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst. Wij sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Wij verkopen jouw gegevens niet door aan derden.

Artikel 6: Automatische besluitvorming

Bewegingsplein Westduin kan gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming op basis van door jou verstrekte of uitgebleven gegevens. Het is daardoor mogelijk dat een deel van onze diensten niet (meer) voor jou beschikbaar is.

Artikel 7: Slotbepalingen

Wij raden jou aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij jouw gegevens gebruiken, kun je een e-mail sturen naar privacy@bewegingspleinwestduin.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan kun je ons dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.