Mensen veranderen vaak als ze ouder worden, en meestal niet in positieve zin; ze worden minder extravert, minder vriendelijk en staan minder open voor nieuwe ervaringen. Maar fysieke activiteit beschermt hen daar tegen, stellen Frans-Amerikaase wetenschappers. Gemiddeld genomen bleken de deelnemers met het ouder worden minder neurotisch en meer gewetensvol. Maar ook minder extravert, vriendelijk en open. De fysiek actieve types bleken echter minder te veranderen dan de minder beweegelijke types. Ze bleven voornamelijk extraverter. Mogelijke oorzaak van dat effect: de stoffen die bij bewegen vrijkomen maken dat we positieve gevoelen blijven ervaren. Bron: Physical activity and personal development across adulthood and old age:Evidence from two longtidunal studies, Journal of research in personality, april 2014.

Voldoende redenen om eens te kijken hoe u elke dag een half uur kunt bewegen. En vergeet niet: u hoeft het niet ingewikkelder te maken dan nodig is. Elke vorm van matig tot redelijk inspannende beweging is prima! Bij Bewegingsplein Westduin helpen wij u verantwoord bewegen.